Molano & Aaberg

Tilbud til professionelle

Vi yder supervision og undervisning til professionelle på skoler og i institutioner.

Vi modtager klienter i psykoterapi, henvist fra kommuner og institutioner, ligesom vi udfærdiger erklæringer m.m. til brug i offentligt regi.

Vi yder supervision til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation.

I forbindelse med Anbringelsesreformen og Barnets Reform er vi blevet udvalgt af Socialstyrelsen til at lave foredrag om "Forældresamarbejde". Disse foredrag vil blive afholdt i hele landet i 2013 og 2014. I den forbindelse udbyder vi også workshops og oplæg på institutioner, der arbejder med børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet.

Liv i Praksis • Diakonissestiftelsen • Peter Bangs Vej 7a • 2000 Frederiksberg © 2021
CMS::TypoConsult