Dansk Psykolog Forening

Godt at vide

Nedenfor har jeg samlet lidt forskelligt, som det kan være godt at vide, hvis du overvejer at starte op i et psykoterapeutisk forløb. Du kan læse om forskellen på hhv. en psykolog, en psykoterapeut og en psykiater og om hvad det betyder, at psykologtitlen er beskyttet. Jeg henviser også til links vedr. lovgivning og etik for psykologer og til andre links, som du måske kan have glæde af at følge. Til slut kan du kigge rundt i nogle af de artikler og kronikker, jeg i løbet af årene har bidraget med.

Psykolog, psykoterapeut, psykiater?

En psykolog er en person, der har opnået en kandidatgrad i psykologi fra universitetet (cand. psyk.). Formålet med uddannelsen er at tilegne sig omfattende viden om psyken, herunder dens udvikling og bevægelighed. En psykolog er uddannet til at anlægge et overordnet og kritisk blik på forskellige teoretiske og terapeutiske tilgange. 

Mange psykologer bliver efter deres kandidatgrad autoriseret, hvilket bl.a. indebærer, at man over flere år modtager mange timers supervision i både psykoterapi og vurdering af psykiske tilstande af mere erfarne psykologer. Betegnelsen ”klinisk psykolog” dækker over, at psykologen har psykoterapeutiske samtaler med mennesker, der oplever udfordringer eller vanskeligheder i livet. Mange kliniske psykologer vælger desuden efter endt universitetsuddannelse at uddanne sig videre i en eller flere psykoterapeutiske retninger.

En psykoterapeut er en person, der har gennemført en teoretisk og praktisk uddannelse inden for en specifik psykoterapeutisk retning, f.eks. bioenergetisk kropspsykoterapi, kognitiv adfærdsterapi eller gestaltterapi. Psykoterapeuter kan have vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, nogle har en psykologisk eller medicinsk baggrund, men mange er også uddannet inden for andre fagområder. Psykoterapeuttitlen er ikke beskyttet, hvilket vil sige, at alle principielt kan kalde sig psykoterapeut.

En psykiater er en læge, der efter færdiggørelsen af sin uddannelse i medicin og fysiske sygdomme har specialiseret sig i psykiatri. Psykiatri er den medicinske disciplin, der fokuserer på diagnosticering, medicinsk behandling og forebyggelse af mentale sygdomme og lidelser. En psykiater kan ordinere medicin og anvende andre medicinske tilgange i behandlingen af psykiske lidelser. En del psykiatere efteruddanner sig inden for en eller flere specifikke psykoterapeutiske retninger, fordi de ønsker også at kunne hjælpe mennesker ad psykoterapeutisk vej.

For kontakt og tidsbestilling – klik her

Psykologtitlen er beskyttet

At psykologtitlen er ”beskyttet” indebærer, at kun personer med en cand. psyk. uddannelse fra universitetet har ret til at kalde sig selv for psykologer. Dette er blevet fastlagt for at sikre kvaliteten af den behandling, der tilbydes af psykologer og for at skabe en klar adskillelse mellem Danmarks Pædagogiske Universitet og andre behandlingsudbydere inden for feltet.

Hvis du er interesseret i at læse mere om beskyttelsen af psykologtitlen, kan du læse videre her under psykologloven:

https://www.dp.dk/raadgivning/lovgivning/titelbeskyttelse/

Lovgivning og etik

Som uddannet og autoriseret psykolog er jeg forpligtet af psykologloven i Danmark og af de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.

Det betyder blandt andet, at jeg arbejder under tavshedspligt.

Du kan læse mere her:

Retsinformation

Etiske principper for nordiske psykloger

Nyttige links

Her nedenfor finder du gode steder, som kan være relevante for dig.

Psykologforeningen er psykologernes fag- og standsforening i Danmark. Den bidrager med uddannelses- og kursusudbud, medlemsblad, vidensformidling m.m.

Delebarn er en internetportal med et debat- og rådgivningsforum for forældre til delebørn. Delebarn.dk har til formål at hjælpe forældre med at kommunikere respektfuldt i forbindelse med og efter et brud eller en skilsmisse.

Psykiatrifonden er en privat, humanitær organisation, der arbejder for at udbrede information og viden om psykiske sygdomme og problemer, deres symptomer, behandling og meget mere.

Depressionsforeningen er en frivilligt drevet og landsdækkende forening samt et fællesskab for mennesker med affektive lidelser (depressioner og bipolære lidelser) og deres pårørende.

Angstforeningen er en patientforening, der støtter og rådgiver mennesker med angst og deres pårørende, og som bidrager til afstigmatisering.

SIND er en landsforening, der arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. 

Bedre Psykiatri er en forening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og alle andre, der ønsker at støtte arbejdet for en bedre psykiatri.

Børneportalen er en hjemmeside, der hjælper børn og unge med at finde frem til specifik rådgivning og oplysning, hvis de har et problem.

Livslinien er en landsdækkende, humanitær organisation, der arbejder for at forebygge selvmord og selvmordsforsøg. Foreningen rådgiver selvmordstruede, deres pårørende og efterladte.

logo

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.