Dansk Psykolog Forening

Psykoterapi

Vi vil alle i løbet af vores liv have perioder, hvor vi oplever, at livet slår knuder, bliver uforståeligt og smertefuldt, og hvor vi får brug for at stoppe op og tænke, mærke og se, hvad det egentlig er, vi står i. Der er lige så mange måder at tackle disse perioder på, som der er mennesker.

Uanset om vi er syge eller raske, sindslidende eller ”kun” slås med mere almenmenneskelige problemer, så bevæger vi os frem i livet i en vekselvirkning mellem de erfaringer, vi allerede har gjort os, vores forestillinger om og forventninger til fremtiden og vores møder med verden lige nu og her. Der er tale om et ganske komplekst netværk af forhold.

Når noget presser sig på

Psykoterapi er en samtale- og behandlingsform, der benyttes ved mentale og følelsesmæssige udfordringer. Når man træder ind i et psykoterapeutisk rum, vil det være fordi, noget presser sig på. Noget der sker i livet lige nu, er sket hen over tid eller måske for længe siden. Noget, som påvirker livet her og nu, og som vi gerne vil blive klogere på og komme videre fra på en bedre, roligere eller mere afklaret måde.

Samtalerne

I samtalerne ser vi på, hvordan man kan forstå det, der sker i dit liv lige nu – i din indre og din ydre verden -, og hvordan du kan finde nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere det på. Vi reflekterer sammen over og forsøger at forstå mere af sammenhængene mellem:

 • følelser, tanker og handlinger
 • en selv, verden og andre mennesker
 • nutiden, fortiden og fremtiden

Læs mere om de første samtaler her

At række ud

At påbegynde psykoterapeutiske samtaler er også at række ud efter et andet menneske i håbet om, at dette menneske kan hjælpe med det, man tumler med og måske lider under. Det kan man se som en særlig modig gerning, fordi det ofte også indebærer at blotte sig og lægge særligt følsomme eller måske skamfulde eller ukendte sider af sig selv frem. Man må i en vis forstand sætte egne forestillinger og forudindtagetheder i parentes for en stund, og sætte sin lid til at det menneske, man sidder overfor, forstår og formår at møde én i det, man kommer med. At åbne sig for et andet menneske kræver tillid – ellers gør vi det ikke og skal heller ikke gøre det. Denne tillid opbygges gradvist i et fællesskab terapeuten og klienten imellem og fordrer en særlig indstilling fra terapeutens side.  Det er mit store håb, at jeg, hver gang jeg møder et nyt menneske, formår at skabe den tillid og tryghed, som danner grundlag for en dialog i åbenhed og fortrolighed.

Læs mere om mig her

Psykoterapi som inspiration

Selvom intentionen med det psykoterapeutiske rum er, at vi åbner os for et andet menneskes blik på og refleksioner over os, er det vigtigt at fastholde, at det altid i sidste ende er os selv, som kan afgøre, om det, der kommer for en dag, er rigtigt for os. Samtaler med en psykolog kan inspirere og hjælpe os til at opdage sammenhænge og muligheder, vi ikke selv har fået øje på, men det er i sidste ende os selv, der kan vurdere, om det er meningsfuldt.

Problemstillinger

Mange forskellige problemstillinger kan føre til, at mennesker henvender sig til en psykolog. Jeg har lang erfaring med at hjælpe såvel unge som voksne. Nedenfor er en række eksempler på forhold, jeg kan hjælpe med:

 • stresstilstande
 • angst
 • depression
 • sorg
 • selvværd
 • spiseforstyrrelse
 • afhængighed
 • medafhængighed
 • mobning
 • parforhold
 • forældreskab
 • skilsmisser
 • barnløshed
 • kønsidentitet
 • seksualliv
 • barndomstraumer
 • psykoser
 • psykiatri
 • livsovergange
 • eksistentielt
 • arbejdsliv
 • fysisk vold
 • psykisk vold
 • selvmordstanker
 • fysisk sygdom
 • pårørende

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

Du kan kontakte mig her

logo

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.